Reobertura dels Centres

Amb l’entrada de Barcelona a la fase 2 hem iniciat la reobertura desl nostres Centres. Concretament el dia 8 han obert l’Escola Sants Innocents i l’Escola Gavina seguint les normes que ha fixat la generalitatd e Catalunya i tenint en compte que el curs escolar acabarà de forma telemática i que a les escoles només hi aniran les nois o les noies que compleixin els requisists: bé que acaben la seva escolaritzacio o bé els qui necessiten algún tipus de suport i serán citats amb dia i hora pels professionals del centre.

Documents per descarregar