QUÈ FEM

Intervencions, assistencials i preventives a infants, famílies i entorn

El CDIAP porta a terme un conjunt d’intervencions de caire assistencial i preventiu dirigides als infants de 0 a 6 anys, a la seva família i entorn que presenten dificultats, alteracions o trastorns, en el desenvolupament o el risc de patir-los.

Aquestes intervencions estan enfocades a la millora del diferents aspectes del desenvolupament dels infants: motrius, sensorials, cognitius, emocionals, comunicatius, relacionals i socials per a potenciar-ne la bona evolució del seu desenvolupament maduratiu global i afavorint el màxim possible la seva autonomia personal i integració als medis familiar, escolar i social.

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA