ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ

El CDIAP proporciona assessorament i orientació també a aquelles famílies per les quals, una vegada realitzades la valoració i el diagnòstic, no s’ha indicat tractament. 

Això pot donar-se perquè els infants no presenten aspectes de disfunció o trastorn en el desenvolupament o per presentar edat límit d’atenció terapèutica al nostre centre. 

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA