ATENCIÓ TERAPÈUTICA

Es proporciona una atenció terapèutica personalitzada d’acord amb els pares i tenint en compte les necessitats de l’infant i la família, així com els recursos del centre.

S’ofereixen tres modalitats d’atenció terapèutica en funció de cada cas:

  • treball individual
  • treball en grup
  • treball familiar

L’atenció que es duu a terme al CDIAP és bàsicament presencial, tot i que arrel dels confinaments, també es porten a terme algunes intervencions en modalitat telemàtica.

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA