TREBALL DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ

El CDIAP porta a terme tasques de prevenció i detecció primerenca col·laborant amb diferents serveis d’atenció a la petita infància del nostre districte ens els àmbits d’educació, salut i xarxes socials.

En l’àmbit educatiu anem a les escoles bressols públiques periòdicament i portem a terme coordinacions amb l’EAP i EEAEN del districte.

En l’àmbit de salut anem als CAPs i ABSs referents a fer coordinacions amb pediatria així com també fem coordinacions amb els hospitals del districte; El CDIAP està en constant coordinació amb el CSMIJ i CSMA de Sant Andreu i participem a la Taula de Salut Mental del districte.

I en l’àmbit social el CDIAP es coordina periòdicament amb serveis socials i EAIA dels diferents barris del districte (Garcilaso, Franja Besos i Sant Andreu), forma part de la Xarxa de CDIAPs de Barcelona i també col·labora i participa amb els projecte del Pla de Barris i de la XIAJ.

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA