EDUCACIÓ

Es visiten periòdicament o puntualment les escoles bressols públiques del districte per orientar i acompanyar a les educadores en la comprensió i atenció dels infants que els preocupen i les seves famílies. S’assessora en diferents aspectes del desenvolupament infantil i es detecten possibles alteracions dins l’aula.

Escoles Bressols :

  • EB Manigua
  • EB El Mar
  • EB Palomar
  • EB Pegaso
  • EB Patufets de Navas
  • EB Icària
  • EB Filadora
  • EB Quatre Torres
  • EB Caminet del Besós
  • EB La Morera

Es porten a terme reunions amb l’EAP i el CSMIJ del districte per unificar criteris i acordar i coordinar conjuntament aspectes de l’atenció i derivació dels infants i les seves famílies als respectius serveis.

El CDIAP també és coordina amb l’EEAEN i està en contacte amb el Consorci d’educació.

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA