UNITAT BÀSICA SANT ANDREU

Des del 2004, el CDIAP Rella i el CSMIJ (FETB) del Districte e Sant Andreu treballen conjuntament compartint professionals dels dos serveis (psiquiatra, psicomotricista, logopeda…), formant d’aquesta manera un equip únic i ampli.

La Unitat bàsica pretén garantir una continuïtat de l’atenció en el tractament dels infants que presenten trastorn mental i les seves famílies a partir dels 5-6 anys.

La Unitat bàsica fa funcions de valoració, de seguiment i d’intervenció. També es porten a terme grups de nens amb trastorns regulatius i TEA, i grups de pares i mares al CSMIJ amb la psicomotricista i els psicòlegs dels serveis.

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA