VALORACIÓ I DIAGNÒSTIC

Tenint en compte la demanda i/o preocupació de les famílies es porta a terme un procés de valoració.

Es valora el desenvolupament dels infants de manera íntegra tenint en compte que formen part d’una família i d’un entorn en un moment vital concret.

Es considera el desenvolupament evolutiu de l’infant com un procés dinàmic, continu i fluctuant, i es treballa per entendre la seva disfunció o trastorn.

Es valora l’infant des de les diferents àrees del seu desenvolupament de manera interdisciplinària.

Per mitjà de l’acollida i de les visites diagnòstiques, es determina una comprensió del funcionament de l’infant amb una aproximació diagnòstica que per la seva condició primerenca és oberta i orientativa.

Mitjançant la devolució es transmet als pares la impressió diagnòstica i es proposa i consensua la indicació més adequada.

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA