QUI SOM

Servei d’atenció a la petita infància i a les seves famílies del districte de St. Andreu

El Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç Rella és un servei públic i gratuït de caràcter universal que forma part de la xarxa de CDIAPs del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i que està situat al districte de St. Andreu de Barcelona.

Al CDIAP Rella atenem els infants des dels 0 fins als 6 anys del districte IX que presenten dificultats i/o trastorns, ja siguin transitoris o permanents, en el seu desenvolupament o un risc de patir-los, juntament amb les seves famílies i entorn.

Treballem des d’un model interdisciplinari especialitzat en el desenvolupament de l’infant on conflueixen les disciplines de neuropediatria, fisioteràpia, psicologia, logopèdia, psicomotricitat i treball social.

Intervenim des d’una visió holística i integral de l’infant que considera els aspectes bio-psicosocials d’aquest per a millorar el seu benestar i qualitat de vida; realitzem funcions de prevenció, detecció primerenca, diagnosi i intervenció terapèutica. També desenvolupem tasques d’assessorament, formació, docència i recerca.

Aquest model implica un treball intens amb les xarxes de salut, educació i serveis socials.

El CDIAP Rella, juntament amb el CSMIJ FETB, formem la Unitat bàsica de St. Andreu, projecte de treball conjunt per a l’atenció dels infants amb trastorns mentals de 0 a 6 anys i les seves famílies.

QUÈ ENS DEFINEIX?

EXPERIÈNCIA

ENS DEFINEIX UNA ÀMPLIA EXPERIÈNCIA EN L’ATENCIÓ PRECOÇ NASCUDA D’UNA INICIATIVA COMUNITÀRIA AMB VOCACIÓ SOCIAL PER AJUDAR ELS MÉS VULNERABLES I LES SEVES FAMÍLIES.

TREBALL INTERDISCIPLINARI

ENS DEFINEIX LA FERMA CONFIANÇA EN EL TREBALL INTERDISCIPLINARI D’UN EQUIP DE PROFESSIONALS ESPECIALITZATS I EN CONSTANT FORMACIÓ

TREBALL PARTICIPATIU

ENS DEFINEIX LA CREENÇA EN EL TREBALL PARTICIPATIU I EN XARXA AMB LES INSTITUCIONS MÉS PRÒXIMES A LES FAMÍLIES

TREBALL PER LA INNOVACIÓ

ENS DEFINEIX EL TREBALL PER A LA INNOVACIÓ I L’ADAPTACIÓ ALS CANVIS, EN EL MARC DE LA LEGISLACIÓ VIGENT I POSANT ÈMFASI EN L’ÈTICA I LES RESPONSABILITATS SOCIALS I CULTURALS

Equip de professionals multidsciplinar, especialitzats tots ells en el desenvolupament de la primera infància i de la família

Des de mitjans dels 70 dedicats a l’atenció primerenca des de la guarderia Rella, passant pels SAP (Serveis d’Atenció Precoç) i a l’actualitat com a CDIAP (Centres de Desenvolupament I Atenció Precoç).

El CDIAP Rella te instal·lacions als carrer Manigua i al carrer del Cep, en el barri de Sant Andreu de Barcelona.

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA