EQUIP DE PROFESSIONALS

El nostre equip el formen professionals de diferents disciplines: psicòlogues, neuropediatra, fisioterapeutes, logopedes, treballadora social i psicomotricistes, especialitzats tots ells en el desenvolupament de la primera infància i de la família. Es té una visió del desenvolupament global i integrador de l’infant i la família i es treballa de manera interdisciplinària i compartida per afavorir la seva òptima evolució.

EQUIP CDIAP RELLA

Núria Arenas Sole
Psicòloga i Directora

Núria Dueñas Guasch
Psicòloga i Directora

Liliana Diaz Capell
Psicòloga

Eugènia Valls Badia
Psicòloga

Laia Gil Martínez
Psicòloga

Elena Lloberas López de Sepúlveda
Psicòloga

Consol Aragonés Cid
Psicòloga

Margarita J.Patino Seco
Psicòloga

Clara Arbós Riera
Psicòloga

Laura Pérez Pujol
Psicòloga i Psicomotricista

Anna Legarra Jubany
Psicòloga

Pilar Crespo Sánchez
Psicòloga i Psicomotricista

Valentina De Simone
Psicomotricista

Giulia Sergio Castelvetere
Fisioterapeuta

Ana Garcia Fuertes
Fisioterapeuta

Marta Fargas Codina
Fisioterapeuta

Natividad Vazquez Prieto
Logopeda

Natalia Huertas Giménez
Logopeda

Raquel Valle Rodríguez
Logopeda

Laura Valero
Treballadora social

Anna Casajuana
Neuropediatra

Marta Amorós
Administració

Anna Taberner
Psiquiatra (Unitat Bàsica-CSMIJ-FETB)

NOTÍCIES DEL CDIAP RELLA

EL BLOG DE CDIAP RELLA