EQUIP TÈCNIC DE CORDADA

L’Equip del Centre està format per 25 professionals multidisciplinaris: un director, una psicòloga i una pedagoga amb funcions de coordinació; dues treballadores socials; setze educadors i educadores i quatre auxiliars de monitor. Aquest equip que dona servei a:

  • Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
  • Servei de Teràpia Ocupacional amb suport (STO-A)
  • Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

PROFESSIONALS DE TALLER:

Pedro Bravo

Joan Carles Gómez

David Sebastià

Marta Blàzquez

Eva Llinares

Joose Buj

Laura Rosich

Albert Abós

Àngels Guerrero

Pol Pardo

Yolanda Camina

Núria Alonso

Marta Pous

Dani Fabré

Txell Helbig

Anna Vellvé

Vicki Orozco

Sandra Caballero

Susanna Martínez

Luis Jarabo

EQUIP DIRECTIU

Lourdes Muñoz

Carme Cuartiella

Joan Carles Andújar

DEPARTAMENT SOCIAL

Júlia Luque

Olga Pastor

NOTÍCIES DEL CENTRE OCUPACIONAL CORDADA

EL BLOG DE CORDADA