REQUISITS PER ACCEDIR AL TALLER

Per poder accedir a un Centre Ocupacional, és necessari que la persona estigui en possessió d’una documentació prèvia. Amb aquesta documentació se li podrà assignar al servei corresponent.

Els requisits que s’han de complir són:

  • Certificat de Discapacitat vigent.
  • Resolució de la valoració del Grau de Dependència.
  • Dictamen d’Orientació sociolaboral (EVO laboral) per part de l’Equip de Valoració i Orientació del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD).
  • Tenir entre 16 i 65 anys.
  • Sol·licitud d’accés al Servei d’Atenció Diürna o de Preinscripció per part del Centre Educatiu de procedència.

NOTÍCIES DEL CENTRE OCUPACIONAL CORDADA

EL BLOG DE CORDADA

CONEIX LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT