SERVEIS (STO/SOI)

STO (Servei de Teràpia Ocupacional: Són les persones amb discapacitat intel·lectual, les quals, les seves capacitats no estan tan desenvolupades com per poder accedir a una plaça CET.
SOI, Servei Són les persones amb discapacitat intel·lectual,  que tot i tenir capacitats suficients per accedir en una plaça en un CET, encara els hi falta formació professional o experiència.

SERVEI DE TERAPIA OCUPACIONAL (STO)

Objectius específics del Servei de Teràpia Ocupacional STO

  • Ajustament personal, consistent en el conjunt d’activitats dirigides a l’usuari que, amb la participació directa d’aquest, tenen per objecte una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn cívic. Aquestes activitats ocuparan, per norma general, un 50% del temps diari al Centre.
  • Ocupació terapèutica, consistent en tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o estèrils, sempre que sigui possible, l’usuari pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori. No és objectiu de l’ocupació terapèutica aconseguir productes per ser objecte de la comercialització.

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

Objectius específics del Servei Ocupacional d’Inserció SOI:

  • Ajustament personal: consistent en el conjunt d’activitats dirigides a l’usuari que amb la participació directa d’aquest, tenen per objecte una adquisició dels hàbits d’autonomia personal i social i habilitats socials.
  • Activitats prelaborals: adquisició i manteniment dels hàbits laborals i coneixements professionals que puguin permetre la seva integració en el CET o bé que l’usuari/a es senti útil i necessari.

NOTÍCIES DEL CENTRE OCUPACIONAL CORDADA

EL BLOG DE CORDADA

CONEIX LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT