L’Audiència Pública a les Noies i els Nois de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual la ciutadania infantil i adolescent de la ciutat d’entre 11 i 17 anys (escolaritzada a sisè de primària, i a secundària i batxillerat, també d’educació especial) fa propostes a l’equip de govern de la ciutat i a les regidores i regidors de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu a la ciutadania més jove i educa en la pràctica de la participació cívica.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió, han presentat les seves conclusions en actes d’audiència pública presidits per les regidories de districte i per l’alcaldessa.

Es potencia la participació de les noies i els nois en un procés ciutadà polític educatiu per exercir els seus drets i deures com a ciutadanes i ciutadans de Barcelona.

Amb una mirada feminista, aquest curs 2019-2020, la temàtica de la XXV Audiència Pública a les Noies i els Nois ha estat “Educant en la igualtat”.