CONSELL ESCOLAR

És un espai on les famílies poden participar en la presa de decisions que afecten l’organització del centre i la comunitat educativa.

El Consell Escolar està format per representants de l’equip docent, el personal d’administració i serveis, l’alumnat, les famílies i un representant de l’ajuntament.

Els representants són elegits per votació. El 50% dels membres es renoven cada dos anys.

Actual constitució del Consell Escolar

Montserrat Campà Sospedra
Directora

Olga Landeira Querol
Representant de pares i mares

Sílvia Soto Blasco
Representant de pares i mares

Soraya Aguilar Espinosa
Representant de pares i mares

Conxi Aznar Casanovas
Representant del PAE

Esther Cosín Carrión
Representant del professorat

Irene Garriga Cisquella
Representant del professorat

Rosario Garcia Alcaraz
Representant del professorat

Susagna Guillen Díaz
Representant del professorat

Joaquim Sabater Famadas
Representant del titular

Manel Pérez González
Representant del titular

Rosa Paíno Lafuente
Representant del titular

NOTÍCIES DE L’ESCOLA GAVINA

BLOG DE L’ESCOLA GAVINA