EQUIP DE PROFESSIONALS

Coneixement, suport, estabilitat i professionalitat

“Treballem per acollir, formar, educar, ensenyar i acompanyar en el procés de creixement dels nostres alumnes”.

L’equip de l’Escola Gavina és estable i amb expertesa en l’atenció a les NESE, amb formació de: psicologia, pedagogia terapèutica, mestres en atenció a la diversitat, psicomotricitat, logopèdia, fisioteràpia i educació social.

L’equip està constituït per: 6 educadors/es, 13 tutors/es, 2 logopedes, 1 psicomotricista / treball corporal, 1 fisioterapeuta, 1 psicòloga i 1 treballadora social.

Formació continuada per part dels professionals per adquirir competències i nous coneixements en l’atenció de l’alumnat amb necessitat de suports i recursos adequats a les necessitats dels alumnes.

EQUIP DIRECTIU

Montse Campà
Directora

Susagna Guillén
Subdirectora

Ana Lecina
Cap d’Estudis

TUTORIES 1r. CICLE

MªJosé Benavente

Rosario Garcia

Amparo Sánchez

TUTORIES 2N CICLE

Candelas Cuéllar

Jordi Ros

TUTORIES 2n CICLE PDC

Esther Cosín

Irene Garriga

Susagna Guillén

Ana Lecina

SUPORT TUTORIES

Andrea Garuz

Montse Campà

Jorge Arroyo

Mireia Abellán

Marta Majadas

ADMINISTRACIÓ

Sira Santiuste

EDUCADORS

Xavi Vila

Jordi Sapena

Consuelo Pérez

Anna Sandalinas

Ariadna Codina

Lucía Hernández

DEPARTAMENT SOCIAL

Pilar Vega

ESPECIALISTES

FISIOTERAPEUTA / ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ FÍSICA

Marisol Royuela

Mila Lagar

LOGOPEDES

Assumpta Riera

Ramona Guiu

PSICÓLOGA

Conxi Aznar

NOTÍCIES DE L’ESCOLA GAVINA

BLOG DE L’ESCOLA GAVINA