AUTORITZACIONS

Les autoritzacions que demanem a les famílies que complimenteu, son necessàries per donar el consentiment sobre les activitats fixes que l’alumne/a realitzarà durant el curs escolar. Aquí podeu trobar les d’inici de curs que podreu descarregar-les.

Les autoritzacions d’activitats puntuals que es realitzen fora de l’escola, que serveixen per complementar les tasques a l’escola, es reparteixen durant el curs amb l’objectiu d’informar de les activitats i sortides i tenir el consentiment de la família i/o tutors legals.

No podrà sortir cap alumne/a de l’escola sense el consentiment familiar.

També podreu trobar la modificació de dades personals, el full d’ autorització per subministrar medicació en horari escolar i el comunicat que l’alumne/a vindrà i/o marxarà sol de l’escola.

NOTÍCIES DE L’ESCOLA GAVINA

BLOG DE L’ESCOLA GAVINA