PROJECTE EDUCATIU

El Projecte educatiu de Centre inclou els trets d’identitat de l’escola, els principis pedagògics, organitzatius i el projecte lingüístic.

S’especifiquen els valors, els objectius, les prioritats d’actuació del Centre, la concreció del currículum que s’imparteix, el tractament transversal de les àrees i l’educació en valors.

Detallem la proposta curricular, alguns dels projectes de l’escola i algun dels documents que s’elaboren cada curs.

NOTÍCIES DE L’ESCOLA GAVINA

BLOG DE L’ESCOLA GAVINA

CONSULTA EL CALENDARI ESCOLAR DE L’ESCOLA GAVINA 2021-2022

L’EQUIP DE PROFESSIONALS

Treballem per acollir, formar, educar, ensenyar i acompanyar en el procés de creixement dels nostres alumnes

CONEIX L’EQUIP DE PROFESSIONALS