DOCUMENTS

Alguns dels documents de l’escola, que es revisen i actualitzen cada curs son:

  • La PGA ( Programació general )
  • La MAC ( Memòria anual de centre)

Aquests documents son valuosos per l’equip educatiu, perque recullen les voluntats, fites i propòsits a principi de cada curs a la PGA i queden reflectides a la memòria de final de curs les activitats i projectes realitzats.

DESCARREGA PGA
DESCARREGA MAC
CONSULTA EL PDF

NOTÍCIES DE L’ESCOLA GAVINA

BLOG DE L’ESCOLA GAVINA

CONSULTA EL CALENDARI ESCOLAR DE L’ESCOLA GAVINA 2021-2022

L’EQUIP DE PROFESSIONALS

Treballem per acollir, formar, educar, ensenyar i acompanyar en el procés de creixement dels nostres alumnes

CONEIX L’EQUIP DE PROFESSIONALS