PROJECTES

L’objectiu dels projectes és augmentar el benestar dels alumnes i promoure les ganes de progressar de tots i totes.

El currículum de l’escola s’organitza en àmbits que agrupen les àrees de coneixement. L’àrea de valors socials i cívics i l’educació emocional son eixos trasversals al llarg de les etapes, tant de primària com secundària.

Els projectes constitueixen la part pràctica i funcional del currículum.

L’escola té dues modificacions curriculars, una per Primària i una per secundària. A partir de la programació de l’aula i les diferents intensitats de suports dels i les alumnes s’elaboren els PI. El Pla de suport individualitzat ( PI), recull les valoracions i la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a les necessitats educatives i socials de l’alumnat.

Alguns dels nostres projectes són aquests:

PROJECTE
ESCOLES + SOSTENIBLES

PROJECTE
APRENENTATGE SERVEI A L’ESCOLA BRESSOL LA LLAR D’INFANTS

PROJECTE
CERCLAMIC

NOTÍCIES DE L’ESCOLA GAVINA

BLOG DE L’ESCOLA GAVINA

CONSULTA EL CALENDARI ESCOLAR DE L’ESCOLA GAVINA 2021-2022