CONSELL ESCOLAR

La veu de la comunitat educativa

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern del centre. És el lloc on es debaten i es prenen decisions sobre els temes proposats. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Els membres de l’actual consell escolar de Sants Innocents són:

 • Presidenta Glòria Juan Saula (directora)
 • Representant de l’AMPA Jose Brocal
 • Representant de pares i mares Amaranta Castro
 • Representant de pares i mares Francisco Javier Fernández
 • Representant de pares i mares Isabel Castillo
 • Representant del PAE Pilar Vega (Treballadora Social)
 • Representant del PAS Pilar Bargalló (Administrativa)
 • Representant del Professorat Gemma Hermoso (mestra) Secretària del consell escolar
 • Representant del Professorat Carolina Luján i Cubero (sotsdirectora)
 • Representant del Professorat Cristina Alcaide Díaz (mestra)
 • Representant del Professorat Eva Nart i Viñals (cap d’estudis)
 • Representant del Titular Joaquim Sabater Famadas
 • Representant del Titular Joan Carles Carles Herrero
 • Representant del Titular Manuel Pérez González

NOTÍCIES DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS

BLOG DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS