CENTRE FORMADOR

Intercanvi d’experiència

Rebem i tutoritzem estudiants universitaris en pràctiques, incorporant-los en la vida diària del centre, amb l’objectiu que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real de centre i aula.

Generem dinàmiques i espais de reflexió didàctica i pedagògica que afavoreixen la innovació, la recerca i la transferència del coneixement.

NOTÍCIES DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS

BLOG DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS