DOCUMENTS

Complint amb la Inspecció

Aquí trobareu els documents d’escola que presentem a Inspecció Educativa.

Aquesta documentació es redacta a principi de curs i es valora a través d’una memòria al final de cada curs.

DESCARREGA PGA
CURS ACTUAL
PEC | PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
PROJECTE LINGÜÍSTIC

NOTÍCIES DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS

BLOG DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS