PROJECTES

Xarxes/ Connexions enriquidores

 • Escola més sostenible
  És un projecte promogut per l’Ajuntament de Barcelona que promou iniciatives de millora de la pròpia escola i de l’entorn, situant la sostenibilitat en el centre de la tasca docent. Actualment la comissió E+S elabora un projecte triennal amb els objectius per als tres cursos. És un projecte en que hi participen tots els alumnes de l’escola.
 • Aprenentatge servei
  L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. Els alumnes de TVA i els alumnes d’ESO
  de l’escola Arrels hi participen amb el suport d’Intered.
 • Projecte Família i escola
  És un projecte dels professionals que promou la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i la participació en el funcionament del centre.
 • Suport conductual positiu
  Prevenir i modificar comportaments problemàtics a través de consignes per a tot l’alumnat i transformant l’entorn.
 • Transformació de centre
  Transformar el centre d’educació especial en un Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis I Recursos (CEEPSIR) per desenvolupar programes específics de qualitat per al suport en l’escolarització dels alumnes en centres ordinaris.
 • Projecte de convivència
  Reflecteix les accions que l’escola desenvolupa per capacitar tot l’alumnat  i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

NOTÍCIES DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS

BLOG DE L’ESCOLA SANTS INNOCENTS