FEU UN DONATIU

La vostra aportació ens ajudarà a millorar l’atenció que oferim en els nostres serveis: ESCOLES, TALLER i CDIAP. El vostre suport pot anar destinat a millorar la nostra proposta educativa, a millorar les instal·lacions, a posar en marxa nous projectes o a facilitar l’accés a material escolar a famílies vulnerables, entre d’altres coses. Ens ajudes?

Quin avantatges tenen les persones o empreses que fan un donatiu a la Fundació OSAS?

A partir del 2020 la desgravació per donacions fins a 150 € és del 80%. És a dir, per una donació de 150 € us desgraveu 120 €.

Per a donacions superiors a 150 €, us desgraveu el 35% en cas de ser la primera donació i el 40% si heu donat en els dos exercicis anteriors per un import igual o superior, cada any, al de l’exercici anterior.

És a dir, si doneu 500 € us desgraveu un total de 242,5 € (120 € pels primers 150 € i 122,5 € per la resta) en cas de ser una primera donació i un total de 260 € (120 € per els primers 150€ i 140€ per la resta) en el segon cas.

La desgravació per a les empreses serà del 35% sobre les quotes o els donatius. Si la col·laboració amb OSAS és d’una durada de 3 anys seguits com a mínim, la deducció serà del 40%, amb un límit del 10% de la base liquidable.

Per exemple, una donació de 500€ es desgravaria 175€ en cas de ser la primera donació i 200€ en cas d’haver donat a OSAS durant 3 anys seguits.

Si residiu a una comunitat autònoma subjecta a un règim foral particular o que ha establert deduccions addicionals per donacions a ONG, les deduccions aplicables poden ser diferents.

Perquè puguem informar l’Agència Tributària i que les vostres donacions apareguin de forma automàtica a l’esborrany de la renda ens heu d’indicar el vostre DNI o NIF i el domicili de la manera que preferiu: