MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Acompanyem en l’autonomia

OSAS vol oferir un entorn en el qual el valor de l’esforç i de la responsabilitat esdevinguin elements que afavoreixin el creixement de la persona amb esperit crític, la seva autonomia per a prendre decisions i per acceptar les pròpies responsabilitats i limitacions. I això ho vol fer a partir del treball en equip i d’una consciència plena de servei públic.

Per això definim uns principis que han de marcar la nostra tasca actual i han d’orientar el nostre futur basat en uns principis i uns valors.

MISSIÓ

La fundació OSAS és una entitat de l’Església Catòlica que genera oportunitats a la persona, en tot el seu cicle de vida, i ofereix suports educatius i psico-socials adequats a la seva discapacitat o malaltia mental.

VISIÓ

OSAS es proposa esdevenir una organització de referència de l’Església pel seu compromís amb les persones, amb un treball professional, eficaç i eficient,
arrelat al seu entorn, que aspira a disposar de recursos suficients.

VALORS

Fent pròpies les propostes de l’Evangeli amb el missatge d’amor com a valor principal.

Per això els elements claus de la nostra intervenció són l’Acollida, la Comprensió, el Diàleg, la Dignitat, l’Estima, la Integració i la Inclusió, la Participació, la Valoració, el Servei Públic i l’Estima.

“No existeixen persones discapacitades sinó persones amb capacitats diferents”

Pablo Pineda

AJUDA’NS

Tant si sou una empresa com un particular, podeu col·laborar econòmicament amb la Fundació OSAS fent un donatiu. Els donatius són deduïbles tant de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com de l’Impost de Societats.

FES UN DONATIU