HISTÒRIA

Un llarg camí fins a l’actualitat

A començaments dels anys 70 un grup de pares i mares de nois i noies amb discapacitat intel·lectual, liderats pel senyor Francesc Torrebadella, van tenir la iniciativa de demanar a la Parròquia de Sant Pius X de Barcelona, del barri del Congrés, que donés acolliment a una escola que atengués les seves necessitats d’educació especial.

D’aleshores ençà hem fet un llarg camí que ens ha portat fins a l’actualitat.

60

A mitjans dels anys 60 un grup de pares i mares de nois i noies amb discapacitat intel·lectual, liderats pel senyor Francesc Torrebadella, van tenir la iniciativa de demanar a la Parròquia de Sant Pius X de Barcelona, del barri del Congrés, que donés acolliment a una escola que atengués les seves necessitats d’educació especial, inspirant-se amb altres iniciatives que en aquell moment naixien a Barcelona. Mn. Lluís Brossa, rector, i Mn. Miquel Bada, vicari, van acollir la idea i així va ser com l’octubre de 1964 obria la primera aula amb 6 alumnes i una educadora. Era l’escola Sants Innocents.

70

Fruit de l’acolliment fet per la Parròquia, i gràcies a l’esforç d’un grup de veïns i veïnes del barri i a diversos benefactors, es varen iniciar, les activitats d’atenció a aquest grup de nois i noies. L’Obra Social d’Ajuda al Disminuït Psíquic-OSAS, però, no es va constituir jurídicament fins a l’any 1977.

A partir del curs 1973-74, es va poder bastir el que seria l’actual Col·legi Sants Innocents en un solar ubicat al carrer del Cardenal Tedeschini, 29 bis cedit per la institució Viviendas del Congreso Eucarístico a la Parròquia Sant Pius X i amb un ajut per a la construcció atorgat pel Ministerio de Educación.

Amb l’objectiu d’intervenir com més aviat millor amb els infants amb trastorns o afectació neurològica abans dels 6 anys i amb les seves famílies, en el curs 75-76, es crea la Guarderia Rella, en règim de guarderia laboral i especial. En ella, s’inicia l’Atenció Precoç per atendre els infants des dels primers mesos de vida i acompanyar les seves famílies i afavorir el seu desenvolupament que sigui el més òptim possible i acompanyar les seves famílies en el procés educatiu.

Paral·lelament, en el curs 1977-78, a iniciativa del, ja constituït, Patronat d’OSAS, i per donar resposta a la petició de les famílies dels nois i noies que finalitzaven la seva etapa escolar a Sants Innocents, es va crear un Pre-Taller (de formació laboral), en un local, cedit també per Viviendas del Congreso Eucarístico, al carrer del Cardenal Tedeschini.

El curs 1978-79 es va posar en marxa l’Escola Gavina, en un espai situat al carrer de Fraga, 2 cantonada amb el carrer de Pons i Gallarza de Sant Andreu, propietat de la “Congregación de las Hermanitas de la Asunción”, que el van cedir per poder atendre una part de les noies i els nois atesos a l’Escola Sant Innocents i, seguint criteris tècnics de la direcció i el claustre, afavorir el desenvolupament de les persones que tenien una major capacitat d’aprenentatge, a partir d’una atenció més especialitzada que treballés les característiques de les persones amb un menor grau de discapacitat.

80

A partir del “Decret d’Integració” de l’any 1985, la guarderia Rella comença un procés de transformació que la fa desaparèixer com a tal el curs 1986-87 i l’Atenció Precoç s’implementa en règim ambulatori pels infants, llavors escolaritzats en llars d’infants ordinàries, en el Servei d’Atenció Precoç Rella. Més endavant i amb l’objectiu d’atendre el desenvolupament del nen des de la prevenció, el risc, necessitats transitòries o permanents, d’aquí el canvi de nom a CDIAP, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

L’any 1982 es va inaugurar l’edifici que ha esdevingut la seu de la Fundació OSAS, el qual es va construir en un solar del carrer Manigua, 45-47 cedit, també, per l’entitat Viviendas del Congreso Eucarístico i que acull, a banda dels serveis centrals de la Fundació, el Taller Cordada que és un Centre Ocupacional, que va tenir l’embrió en el pre-taller del carrer del Cardenal Tedeschini i que actualment acull un “Servei de Teràpia Ocupacional – STO” i un “Servei Ocupacional d’Inserció – SOI” i el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) Rella que és el servei en el qual va evolucionar la guarderia.

90

En els darrers anys i per atendre amb més qualitat les persones s’han ampliat les instal·lacions de l’Escola Sants Innocents en un local propietat de l’Arquebisbat de Barcelona del carrer del Cep, 1 en el que s’ubiquen actualment els nois i noies més grans de l’Escola en la seva etapa de TVA (trànsit a la vida adulta) i també s’han ampliat les instal·lacions del CDIAP Rella, adaptant un local situat en el mateix carrer del Cep, enfront del núm. 8, propietat del Bisbat de Terrassa.

AJUDA’NS

Tant si sou una empresa com un particular, podeu col·laborar econòmicament amb la Fundació OSAS fent un donatiu. Els donatius són deduïbles tant de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com de l’Impost de Societats.

FES UN DONATIU