Història

Un llarg camí fins a l’actualitat

A començaments dels anys 70 un grup de pares i mares de nois i noies amb discapacitat intel·lectual, liderats pel senyor Francesc Torrebadella, van tenir la iniciativa de demanar a la Parròquia de Sant Pius X de Barcelona, del barri del Congrés, que donés acolliment a una escola que atengués les seves necessitats d’educació especial.

D’aleshores ençà hem fet un llarg camí que ens ha portat fins a l’actualitat.

A mitjans dels anys 60 un grup de pares i mares de nois i noies amb discapacitat intel·lectual, liderats pel senyor Francesc Torrebadella, van tenir la iniciativa de demanar a la Parròquia de Sant Pius X de Barcelona, del barri del Congrés, que donés acolliment a una escola que atengués les seves necessitats d’educació especial, inspirant-se amb altres iniciatives que en aquell moment naixien a Barcelona. Mn. Lluís Brossa, rector, i Mn. Miquel Bada, vicari, van acollir la idea i així va ser com l’octubre de 1964 obria la primera aula amb 6 alumnes i una educadora. Era l’escola Sants Innocents.

Fruit de l’acolliment fet per la Parròquia, i gràcies a l’esforç d’un grup de veïns i veïnes del barri i a diversos benefactors, es varen iniciar, les activitats d’atenció a aquest grup de nois i noies. L’Obra Social d’Ajuda al Disminuït Psíquic-OSAS, però, no es va constituir jurídicament fins a l’any 1977.

A partir del curs 1973-74, es va poder bastir el que seria l’actual Col·legi Sants Innocents en un solar ubicat al carrer del Cardenal Tedeschini, 29 bis cedit per la institució Viviendas del Congreso Eucarístico a la Parròquia Sant Pius X i amb un ajut per a la construcció atorgat pel Ministerio de Educación.

Amb l’objectiu d’intervenir com més aviat millor amb els infants amb trastorns o afectació neurològica abans dels 6 anys i amb les seves famílies, en el curs 75-76, es crea la Guarderia Rella, en règim de guarderia laboral i especial. En ella, s’inicia l’Atenció Precoç per atendre els infants des dels primers mesos de vida i acompanyar les seves famílies i afavorir el seu desenvolupament que sigui el més òptim possible i acompanyar les seves famílies en el procés educatiu.

Paral·lelament, en el curs 1977-78, a iniciativa del, ja constituït, Patronat d’OSAS, i per donar resposta a la petició de les famílies dels nois i noies que finalitzaven la seva etapa escolar a Sants Innocents, es va crear un Pre-Taller (de formació laboral), en un local, cedit també per Viviendas del Congreso Eucarístico, al carrer del Cardenal Tedeschini.

El curs 1978-79 es va posar en marxa l’Escola Gavina, en un espai situat al carrer de Fraga, 2 cantonada amb el carrer de Pons i Gallarza de Sant Andreu, propietat de la “Congregación de las Hermanitas de la Asunción”, que el van cedir per poder atendre una part de les noies i els nois atesos a l’Escola Sant Innocents i, seguint criteris tècnics de la direcció i el claustre, afavorir el desenvolupament de les persones que tenien una major capacitat d’aprenentatge, a partir d’una atenció més especialitzada que treballés les característiques de les persones amb un menor grau de discapacitat.

A partir del “Decret d’Integració” de l’any 1985, la guarderia Rella comença un procés de transformació que la fa desaparèixer com a tal el curs 1986-87 i l’Atenció Precoç s’implementa en règim ambulatori pels infants, llavors escolaritzats en llars d’infants ordinàries, en el Servei d’Atenció Precoç Rella. Més endavant i amb l’objectiu d’atendre el desenvolupament del nen des de la prevenció, el risc, necessitats transitòries o permanents, d’aquí el canvi de nom a CDIAP, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

L’any 1982 es va inaugurar l’edifici que ha esdevingut la seu de la Fundació OSAS, el qual es va construir en un solar del carrer Manigua, 45-47 cedit, també, per l’entitat Viviendas del Congreso Eucarístico i que acull, a banda dels serveis centrals de la Fundació, el Taller Cordada que és un Centre Ocupacional, que va tenir l’embrió en el pre-taller del carrer del Cardenal Tedeschini i que actualment acull un “Servei de Teràpia Ocupacional – STO” i un “Servei Ocupacional d’Inserció – SOI” i el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) Rella que és el servei en el qual va evolucionar la guarderia.

En els darrers anys i per atendre amb més qualitat les persones s’han ampliat les instal·lacions de l’Escola Sants Innocents en un local propietat de l’Arquebisbat de Barcelona del carrer del Cep, 1 en el que s’ubiquen actualment els nois i noies més grans de l’Escola en la seva etapa de TVA (trànsit a la vida adulta) i també s’han ampliat les instal·lacions del CDIAP Rella, adaptant un local situat en el mateix carrer del Cep, enfront del núm. 8, propietat del Bisbat de Terrassa.