Algunes dades

Un equip plural i divers

Osas compta amb un equip multidisciplinari que, en els diferents serveis que gestiona, treballa tot posant al servei de les persones, des que neixen fins a l’edat adulta, els seus millors coneixements i capacitats. Alhora gestiona els recursos, en la seva majoria provinents de fons públics, amb voluntat d’oferir una atenció de qualitat.

0
nois i noies
0
pressupost
0
professionals

L’ESCOLA SANTS INNOCENTS

L’ESCOLA SANTS INNOCENTS ofereix escolarització, com a centre concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a persones amb discapacitat intel·lectual diversa d’entre els tres i els vint anys. El curs 2018-2019 van ser atesos 87 nois i noies, un equip de 44 professionals docents, tres dels quals constitueixen l’equip directiu. A més l’equip compta amb una Treballadora Social i una persona de suport administratiu. El centre va comptar amb un pressupost de 2.021.161€.

0
nois i noies
0
pressupost
0
professionals

L’ESCOLA GAVINA

L’ESCOLA GAVINA escolaritza alumnes amb discapacitat psíquica lleugera i amb necessitats de millora de la conducta i de la socialització, entre els sis i els divuit anys. El curs 2018-2019 assistiren a l’escola 70 nois i noies atesos per un equip de 31 professionals docents, tres dels quals formen l’equip directiu. El centre compta amb una persona de suport per a les tasques administratives i una Treballadora Social. El pressupost d’aquest curs ha estat de 1.155.629 €. El centre està concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

0
persones
0
pressupost
0
professionals

El TALLER CORDADA

El TALLER CORDADA, ofereix un Servei Teràpia Ocupacional (STO) i un Servei Ocupacional d’Inserció (SOI). L’any 2018 va atendre un total de 140 persones amb discapacitat intel·lectual, totes elles per damunt dels vint-i-un anys i amb un gran nombre d’usuaris que superen els cinquanta anys. L’equip que acompanya aquestes persones està format per 29 professionals, entre els quals hi ha un psicòleg que assumeix la direcció, una psicòloga, dues pedagogues i una treballadora social. El centre està concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i ha disposat d’un pressupost per als dos serveis de 1.160.370 €.

0
nois i noies
0
pressupost
0
professionals

El CDIAP RELLA

El CDIAP RELLA, atén infants dels 0 als 6 anys amb risc i/o amb patologia en el seu desenvolupament amb atenció terapèutica de forma individualitzada. També atén i acompanya les famílies oferint-los orientació, suport i assessorament. Treballa amb les escoles d’educació infantil i col·labora en programes de prevenció i detecció. L’any 2018 foren atesos 783 infants per un equip de 23 professionals. El centre ha comptat amb pressupost de 696.973 €. El centre està concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació compta amb el suport de 8 persones en els serveis administratius i en la direcció i tres persones de serveis generals.

0
professionals

Els i les professionals

En els nostres centres hi treballen un total de 135 persones amb les especialitats següents: 36 mestres; 26 educadors o educadores; 17 psicòlogues i psicòlegs; 16 monitors i monitores; 9 fisioterapeutes; 8 logopedes; 2 psicomotricistes; 1 neuropediatra; 4 treballadores socials; 6 auxiliars; 7 administratius i 3 oficials de serveis generals.

D’aquestes 135 persones un 5,2% tenen menys de 25 anys; un 25,5% tenen entre 25 i 40 anys; un 21,8% tenen entre 40 i 50 anys; un 30,1% tenen entre 50 i 60 anys i finalment un 9,% tenen més de 60 anys.

Finalment pel que fa al gènere, un 84,2% són dones i el 15,8% són homes.

0%

– 25 ANYS

0%

25/40 ANYS

0%

40/50 ANYS

0%

50/60 ANYS

0%

+65 ANYS

0%

DONES

0%

HOMES