Missió, visió i valors

Acompanyem en l’autonomia

OSAS vol oferir un entorn en el qual el valor de l’esforç i de la responsabilitat esdevinguin elements que afavoreixin el creixement de la persona amb esperit crític, la seva autonomia per a prendre decisions i per acceptar les pròpies responsabilitats i limitacions. I això ho vol fer a partir del treball en equip i d’una consciència plena de servei públic.

Per això definim uns principis que han de marcar la nostra tasca actual i han d’orientar el nostre futur basat en uns principis i uns valors.

Missió

OSAS vol generar oportunitats a la persona, en tot el seu cicle de vida, oferint suports educatius i socials adequats, perquè puguin desenvolupar el seu projecte i puguin esdevenir ciutadans i ciutadanes de ple dret; promovent la contribució a la comunitat des del compromís ètic i oferint recursos per a les persones amb diferent capacitat per raó de la seva discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

Visió

OSAS es proposa esdevenir una organització de referència pel seu compromís social, des de la perspectiva d’un treball professional, compromès amb les persones i el territori i eficaç i eficient en la gestió d’uns recursos sempre insuficients.

Valors

OSAS treballa des de l’humanisme cristià i els seus valors que impregnen i inspiren la seva tasca. Això vol dir tenir com a centre la persona dins la comunitat en la qual aquesta es desenvolupa i es realitza plenament tot fent pròpies les propostes de l’Evangeli amb el missatge d’amor com a valor principal.

Per això els elements claus de la nostra intervenció són:

  • Una visió positiva de la persona. Optem per la persona, creiem en la persona, en les seves capacitats, en la possibilitat de millorar, d’aprendre, d’anar construint-se al llarg de la vida.
  • Una persona amb dignitat, que és lliure i que alhora és social. Creiem que la persona té sentit per ella mateixa i creix en la societat a partir de la relació amb els altres.
  • Una persona que és feliç. La felicitat de la persona es troba en desenvolupar totes les seves dimensions, per això l’educació és un element clau, perquè cada un pugui arribar a ser plenament ell.
  • Una societat que ha de ser l’espai on la persona es desenvolupa i troba les condicions necessàries per al seu progrés. Creiem que cal promoure el bé comú afavorint el desenvolupament de la persona, i ajudant a assolir els recursos culturals i morals necessaris per al seu desenvolupament.
  • Una societat que ha de garantir, mitjançant les administracions, l’accés de tothom als béns materials. Cal treballar perquè l’estat asseguri la justícia social i els drets humans, la igualtat d’oportunitats, l’eliminació de la discriminació i exclusió social, i promogui el benestar.