Transparència

0
PRESSUPOST

La Fundació pot mantenir la seva activitat gràcies, fonamentalment, als concerts que manté amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i a les aportacions de les famílies dels usuaris i usuàries.

L’any 2018 el pressupost de la Fundació ha estat de 5.315.817 €

Els comtes de la Fundació de l’any 2018 han estat auditats per l’empresa ACTIVA Auditoria & Consultoria

INGRESSOS

Generalitat de Catalunya – Educació

Generalitat de Catalunya – Benestar Social i Famílies

Prestació de Serveis

Facturació

Altres Subvencions

Altres ingressos

DESPESES

Escola Sants Innocents

Centre Ocupacional Cordada

Escola Gavina

CEDIAP RELLA

SERVEIS GENERALS