LA FUNDACIÓ OSAS INFORMA:

Que davant la situació que viu el país a causa de la pandèmia provocada pel CORONAVIRUS COVID -19 i seguint les instruccions i les resolucions dels diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, els nostres serveis estan tancats i no hi ha cap servei mínim del personal.

Els equips de professionals de cada servei estan treballant des de casa, fent seguiment i propostes.

Les mestres de les Escoles Gavina i Sants Innocents utilitzen les xarxes socials per seguir en contacte amb l’alumnat i les famílies.

Els monitors i monitores del Taller Cordada està en permanent contacte amb les famílies de les persones que participen en el SOI i en el STO moltes de les quals són persones de risc, així com les seves famílies.

Les professionals del CDIAP Rella han anul·lat totes les visites presencials i fan seguiment telefònic de les famílies que ho necessiten.

TOTS ENS QUEDEM A CASA.

Seguirem informant.

Benvolgudes, benvolguts,

  1. Us adjunto la resolució d’ahir a mitjanit amb les mesures de l’àmbit dels serveis socials que:
  2. Es permet als proveïdors públics i privats del sistema català de serveis socials l’adaptació de les condicions funcionals per fer front a les contingències que es produeixin arran de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, de forma que es garanteixin les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei.
  3. El tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública següents: centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), centres d’atenció a persones amb discapacitat (CAD), serveis de valoració de la dependència (SEVAD), clubs socials i prelaborals.
  4. La suspensió de les activitats en els centres de dia de teràpia ocupacional (STO), en els serveis de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) i en els centres de dia d’atenció especialitzada (CAE). Per als usuaris d’aquests serveis que requereixin continuïtat de l’atenció, aquesta es garantirà en el dispositiu més adient.
  5. La suspensió, amb caràcter general, de les visites presencials dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada.

Aquestes mesures responen a la nota de premsa de departament d’ahir a les 18:00 de la tarda.