Aquest curs s’ha iniciat un nou projecte i els alumnes de PDC2 van a realitzar unes pràctiques laborals.

Així es posen en pràctica  diferents competències clau com la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials o la resolució de problemes.

Aquesta activitat la fan en col-laboració d’entitats de la comunitat com l’escola bressol Llar d’infants, i l’escola CEE Sants Innocents o veïnat.