Què fem

4 centres, 1 projecte

La Fundació OSAS treballa per promoure una societat inclusiva des d’un compromís ètic basat en un plantejament humanístic tot oferint recursos i serveis integrals per a persones amb diferent capacitat intel·lectual, malaltia mental i trastorns de conducta.

ELS NOSTRES CENTRES

 

L’escola Gavina, és un centre d’educació especial concertat amb la Generalitat de Catalunya que atén alumnes amb necessitats educatives especials entre els 6 i 18 anys.

+ informació

 

Sants lnnocents és una escola d’educació especial concertada amb la Generalitat de Catalunya, fundada l’any 1973 per un grup de pares i mares preocupats per l’educació dels seus fills i filles amb discapacitat intel·lectual.

+ informació

 

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç ofereix un conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil de O a 6 anys, a les seves famílies i a l’entorn del districte IX de Barcelona.

+ informació

 

El Centre Ocupacional Cordada és una centre concertat amb la Generalitat de Catalunya que vol ser una alternativa ocupacional per aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, una vegada acabada la seva etapa escolar, no poden integrar-se en l’empresa ordinària ni en un centre especial de Treball.

+ informació