CDIAP Rella

Atenció a la població infantil i a les seves famílies

El CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ ofereix un conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a les seves famílies i a l’entorn del districte IX de Barcelona.

Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) tenen com a objectiu atendre, el més aviat possible, tant les necessitats transitòries i/o de risc o permanents que presenten en el desenvolupament els nens i nens de 0 a 6 anys.

Les funcions d’un CDIAP inclouen les tasques de sensibilització, prevenció i detecció, tant en aquells àmbits relacionats amb la petita infància (escoles bressol, pediatria, unitats de neonatologia) com en aquells serveis que tracten amb situacions de risc familiar (serveis socials, salut mental, etc. ). Aquestes intervencions sempre han de considerar la globalitat dels infants en el context de la seva família.

  • El CDIAP té com a objectius:
  • La prevenció i detecció precoç; en les Àrees Bàsiques de Salut i en Escoles Bressol del Districte IX.
  • El diagnòstic funcional: etiològic, psicològic i social.
  • L’atenció terapèutica dels infants i l’atenció i el suport a la família.
  • L’avaluació de l’atenció terapèutica.
  • La coordinació amb els diferents àmbits i equips (sanitari, de salut mental, educatiu i social) del Districte per desenvolupar un treball en xarxa que optimitzi l’atenció a la petita infància i la de les seves famílies.
  • La formació i la docència.
  • El CDIAP RELLA està format per un equip multidisciplinar de professionals que treballen interdisciplinariament i que inclou psicòlogues, logopedes, fisioterapeutes, psicomotricistes, treballadora social i neuro-pediatra.