L’escola Gavina

Centre d’educació especial de 6 a 18 anys

L’escola Gavina, és un centre d’educació especial concertat amb la Generalitat de Catalunya que atén alumnes amb necessitats educatives especials entre els 6 i 18 anys.

Ofereix el Cicle d’Educació Primària, el Cicle d’Educació Secundària i una Aula de Pretallers.

Els aprenentatges que es treballen són significatius i funcionals, i volen afavorir l’autonomia personal i social, la capacitat de socialització, de relació, comunicació i convivència que són aspectes de treball prioritaris.

La participació dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge és la base de l’interès i motivació per aprendre a aprendre. El tractament curricular és essencialment pràctic amb la integració de les àrees en projectes de treball i tallers.

En el Cicle de Secundària s’ofereixen tallers: de fusteria, electricitat, manteniment, cuina, bugaderia… S’integren les TIC en les àrees curriculars.

Es fa un treball constant de l’acció tutorial individual i col•lectiva amb agrupacions flexibles d’alumnes per donar millor resposta a les necessitats educatives.

L’Escola participa en diferents projectes: Agenda 21 de sostenibilitat, escolaritat compartida, ofereix un servei d’orientació psicopedagògica amb el pla Jove de l’Ajuntament i manté la coordinació amb l’Equip d’Atenció Psicopedagògic de la zona.

El treball de formació i investigació pedagògica permet mantenir i millorar la qualitat educativa i una acció educativa interdisciplinar, amb activitats pedagògiques fora del Centre per ampliar i complementar els diferents aprenentatges.

S’ofereix pràctica esportiva específica per a cada Cicle: natació, mòdul esportiu i atletisme; menjador amb cuina pròpia i activitats de migdia: bàsquet, futbol, altres activitats esportives, balls i jocs de taula.

L’equip del centre esta format per: mestres, pedagogs i pedagogues, terapeutes, educadors i educadores; logopedes, psicòloga, psicomotricista i treballadora social.