L’escola Sants Innocents

Treballant per la inclusió possibilitant l’educació compartida

Sants lnnocents és una escola d’educació especial concertada amb la Generalitat de Catalunya, fundada l’any 1973 per un grup de pares i mares preocupats per l’educació dels seus fills i filles amb discapacitat intel·lectual.

Va ser el primer centre de l’Obra Social d’Ajuda al Disminuït Psíquic (OSAS).

És un Centre educatiu obert i plural que atén nois i noies amb necessitats educatives especials per tal de millorar i potenciar les seves capacitats i competències, amb l’objectiu d’afavorir la inclusió com a membre actiu i de ple dret a la comunitat.

Treballa per la inclusió possibilitant l’educació compartida, per tal de proporcionar als i les alumnes les oportunitats necessàries per desenvolupar les seves capacitats en diferents entorns educatius i socials.

L’escola dona suport i fa acompanyament personalitzat a les famílies al llarg del procés educatiu facilitant els recursos adients i promovent la seva participació activa en la comunitat.

L’escola Sants Innocents adapta el currículum atenent les necessitats i competències individuals per fer aprenentatges valuosos oferint els suports necessaris.

En el Cicle d’Educació Infantil es treballa per desenvolupar les competències comunicatives i socials dels nois i les noies, millorar la seva psicomotricitat, iniciar-los en la descoberta de l’entorn natural i social i iniciar-los en els hàbits de cura personal i els de treball.

En el Cicle d’Educació Primària es treballa perquè els nois i les noies adquireixin competències acadèmiques d’acord a les capacitats individuals, aprenguin continguts de forma significativa i vivencial i consolidin els progressos en les habilitats socials i de treball. També s’impulsa el desenvolupament del coneixement d’un mateix i l’aprendre a ser i a actuar de manera autònoma.

En el Cicle Educatiu de Secundària es dona suport als i les alumnes a aplicar els contextos diversos els diferents coneixements adquirits i a adquirir aprenentatges acadèmics funcionals, a utilitzar eines que facilitin l’autodeterminació. Així mateix aprenen a conviure i a participar en activitats socials i comunitàries i a ser responsables en tots els àmbits de la vida.

Finalment en el Cicle de Transició de la Vida Adulta es consoliden i s’apliquen els aprenentatges adquirits en l’etapa escolar i els nois i les noies prenen decisions en relació a la vida present i futura i es preparen per incorporar-se al món adult. També prenen consciencia de la seva vàlua com a ciutadans i ciutadanes actius.

A banda de les matèries curriculars l’Escola ofereix altres Activitats i Serveis: Natació i Teràpia aquàtica; Musicoteràpia; Teràpia assistida amb gossos; Sortides i Activitats Culturals; Colònies, Menjador amb cuina pròpia i possibilitat de Transport adaptat. A banda l’AMPA ofereix Activitats Extraescolars i Servei de Permanència

L’escola disposa d’una Sala Multi-sensorial (Snoezelen), una Sala Vestibular, un serveis de Logopèdia i un de Fisioteràpia i Departaments Psicològic i Social. És Centre Formador en Practiques i un Equip de professionals de suport a l’Escolaritat Compartida i Suport a la inclusió.